Privacyverklaring

Bezig met laden...

Proviform acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Proviform is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 • Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij uw recht respecteren om inzicht in uw persoonsgegevens te bieden, te corrigeren of te verwijderen.  

De privacyverklaring van Proviform is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij bestellen via de Proviform website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u zodat we u een goede en persoonlijke service kunnen bieden. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Proviform verzamelt en verwerkt uw identiteits-, bezorg- en betalingsgegevens voor de volgende specifieke doelen:

 • Het verwerken van uw aankoop (administratief). De betaling van uw aankoop (administratief).
 • De bezorging van uw aankoop op het door u aangegeven afleveradres (administratief).
 • Het leveren van diensten waar u specifiek om hebt gevraagd (administratief).
 • Om u (gepersonaliseerde) informatie te kunnen geven (communicatief).
 • Om u de service te bieden via een eigen account uw orderstatus en (bestel)gegevens terug te kunnen lezen (service).
 • Om verkeersgegevens te verwerken zodat we de gebruiksvriendelijkheid van proviform.nl kunnen verbeteren (service, communicatief).

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Van professionals bewaren we tevens de gegevens betreffende het gebruik van een testset en/of de aanvraag van een catalogus. Een professional kan een inlog aanvragen via de website en de gegevens daarvan zelf beheren.

 

2. Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren van professionals deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

3. Toegang portaal

Professionals kunnen via de zelf gekozen inloggegevens toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Consumenten kunnen geen inlog aanvragen. We bewaren daarom ook geen inloggegevens van consumenten.

 

4. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. 

 

5. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via nieuwsbrieven. 

 

6. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

7. Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

8. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Voor verzending van uw pakket geven we de benodigde gegevens door aan PostNL.  

 

9. Cookies

In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Bovenin onze website wordt een mededeling getoond waarin staat dat wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van proviform.nl vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

 

10. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De online betaalmogelijkheden en uw persoonlijke pagina (account) zijn uiteraard beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit betekent dat uw gegevens beveiligd, ‘versleuteld’, worden verzonden.  De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, ook de verantwoordelijke zelf en degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Uitgezonderd wanneer zij door wet- of regelgeving verplicht zijn om mededelingen te doen. 

 

11. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

12. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

14. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (zie punt 17).

 

15. Rechten van onze bezoekers en klanten

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. 

U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bijvoorbeeld als:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • De doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
 • Deze in strijd met de wet worden verwerkt.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van Proviform dan kunt u zich afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

 

16. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

17. Contactgegevens

Proviform
Oude Moerstraatsebaan 46
4614 RP Bergen op Zoom
[email protected]

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaringnog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van Proviform.nl? Neem dan gerust contact met ons op.